Rajani Kantha Kannada Movie review /  Rating
OR
Rajanikaantha Kannada Movie review /  Rating


Info:
Director: Pradip Raj
Producer: K Manju
Cast : Dunia Vijay as Rajani/Kantha
Aindrita Ray as Priya


RATING: 2.5/5