Movie: Nanagista Kannada Movie Trailer
Cast: Ashwin Devang, Rachana, Rajesh Nataranga
Directed: VDinesh Baboo
Produced: Yuvaraj Rachakonda
Music: Nanditha Rakesh
Download Nanagista Kannada Movie Trailer