Bachchan Kananda Movie Rating

Bachchan Kananda Movie Rating

- in Movie Rating
209
0
Bachchan Kananda Movie Rating / ReviewDirector : Shashank. 
Producer : Uday K Mehta. 
Starring Cast : Sudeep kicha, Bhavana, Tulip Joshi, Parul Yadav, Jagapathi Babu & others
Music : V. Harikrishna. 
Cinematography : Shekar Chandru. 
Editor : Shree. 
Released date : April 11, 2013.

GOOD TREAT FOR YUGADHI

RATING: 3.5/5

Leave a Reply

You may also like

ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಬಾಹುಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದ?: ಬಾಹುಬಲಿ 2 ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ

ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಾಗ