About the author

Leave a Reply

You may also like

ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾಲಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಣ್ಣ ಝಲಕ್

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿ