Madarangi Kannada Movie Rating

Madarangi Kannada Movie Rating

- in Movie Rating
263
0
Madarangi Kannada Movie Rating / Review

Cast: Krishna, Sushma Raj, Naksha Shetty, Avinash, Vinaya Prakash, Sharath Lohithahswa, Suchendra Prasad, Karisubbu, Sadhu Kokila, BB Ashok Kumar, ‘Kuri’ Prathap, Hanumanthe Gowda
Direction: Mallikarjuna Muthalageri

Plus:
Good Direction
Music (Especially Darling Darling Song) 

NEWKANNADA.COM RATING: 3/5

About the author

Leave a Reply

You may also like

Preethiya Rayabhari Kannada Songs Dowload

Preethiya Rayabhari New Kannada Songs Dowload Movie: Preethiya